pəjmürdə

pəjmürdə
sif. <fars.> Üzünün rəngi qaçmış, solğun, pərişan, halı pozğun. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun?! H. C.. Otaqdan qarasifət, dolaşıq saçlı, pəjmürdə bir qadın çıxıb balkonda durdu. Ç.. Məşədi İbad pərişan və pəjmürdə bir hal ilə küçədə vaqe olur. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pəjmürdəlik — is. Pəjmürdə adamın görkəmi; solğunluq, pərişanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pəjmürdə — f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi üsgü, cırım cındır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pəjmürdəgi — f. yg bürüşüklük, əzginlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sarsıntılı — sif. 1. Silkələnən, yırğalanan, laxlayan, sarsıntıdan zədələnmiş; davamsız, etibarsız. Sarsıntılı divar. Sarsıntılı pilləkən. – Otaqdan qarasifət, dolaşıq saçlı, pəjmürdə bir qadın çıxıb, sarsıntılı balkonda durdu. Ç.. 2. məc. Qüssəli, kədərli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Звонкий постальвеолярный спирант — Звук ʒ ( ) Номер по МФА 135 Обозначение в HTML #65 …   Википедия

  • süfliyyət — ə. 1) aşağıda olma; 2) alçaqlıq; 3) m. pəjmürdə, pərişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məcnun — sif. və is. <ər.> 1. Dəli, divanə. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun. H. C.. Məcnun etmək – dəli etmək, divanə etmək. Məcnun olmaq – dəli olmaq, divanə olmaq. Məcnun olacaqsan bu təbiətlə nəhayət. H. C.. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikbığ(lı) — sif. Nazik bığ qoymuş, nazik bığı olan. Nazikbığlı kişi. – Əli ortaboylu, nazikbığlı, pəjmürdə tüklü bir student idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saç-saqqal — is. Başda, üzdə olan tüklər. Saç saqqalını vurdurmaq. – <Hüseyn:> Mən sizi 6 7 ay əvvəl bir kişi ilə bərabər gəzən görərdim. Onun yıpranmış vücudu, bozarmış saç saqqalı yaşının əllidən artıqlığını bildirirdi. S. H.. Saç saqqalında bir dənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”